Ostvarivanje prava

Citaj mi

Usklađivanje penzija

Od 2014. godine usklađivanje penzija vrši se u skladu sa propisima  kojima se uređuje budžetski sistem.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu iz decembra 2014. godine, uređeno je da se povećanje penzija može vršiti samo u godini u kojoj se na osnovu planskih dokumenata nadležnih organa očekuje odnosno procenjuje da će učešće penzija u bruto domaćem proizvodubiti do 11 odsto, ali tako da očekivano penzija u BDP nakon usklađivanja ne bude iznad navedenog procenta.

O procentu tog povećanja odlučuje Vlada.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu iz decembra 2015. godine, propisano je da se izuzetno u 2016. godini penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i opšti bod, povećavaju za 1,25 odsto, počev od decembarskih penzija koje se isplaćuju u januaru 2016. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžrtskom sistemu iz decembra 2016. godine, propisano je da se izuzetno u 2017. godini penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i opšti bod, povećavaju za 1,5 odsto, počev od decembarskih penzija koje se isplaćuju u januaru 2017. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžrtskom sistemu iz decembra 2017. godine, propisano je da se izuzetno u 2018. godini penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i opšti bod, povećavaju za 5 odsto, počev od decembarskih penzija koje se isplaćuju u januaru 2018. godine.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi