Novi Pazar

 28. novembra b.b. (36300)  Telefon centrale: 020/318 -319
Ime Pozicija Telefon
Mirsad Abdurahmanović direktor 020/313-099
Rodoljub Čukanović načelnik odeljenja za PIO 020/311-713
Binasa Vranjaković načelnik odeljenja za finansijske poslove 020/316-304

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi