SEKTORI POKRAJINSKOG FONDA

Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
Direktor Srđan Kalić, tel. 021/4877-790

Finansijski poslovi
Direktor Gordana Mirosavić, tel. 021/4877-710

Pravni i opšti poslovi
Direktor Svetlana Pantović, tel. 021/4877-770

Informacione tehnologije
Direktor Nenad Bosanac, tel. 021/4877-500

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi