Договор о електронској размени података Фонда ПИО Републике Србије и Федералног завода М-ПИО Босне и Херцеговине

Image

17. 11. 2023. У циљу ефикасног спровођења Споразума и Административног споразума између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије о социјалном осигурању (из 2003. године) Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Федерални завод за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање закључили су данас у Дирекцији Фонда ПИО у Београду Договор о електронској размени података у области пензијског и инвалидског осигурања и пратећи документ, Технички протокол о електронској размени података. Договор су потписали директор РФ ПИО Реља Огњеновић и директор ФЗМИО/ПИО Халил Субашић.

Овим Договором уређена је електронска размена података у области пензијског и инвалидског осигурања од значаја за спровођење споразума из 2003. године, посебно начин размене, обим и врста података који се размењују, управљање подацима, начин прикупљања података, начин заштите података, као и одговорност за кршење одредаба овог Договора. Сврха потписаних докумената је и смањење административних трошкова, спречавање неоснованих исплата пензија и других давања из области пензијског и инвалидског осигурања, као и контрола података који су предмет размене.

Подели

<