Донета одлука о трошковима рехабилитације корисника пензија у 2023. години

Image

31. 1. 2023. Управни одбор Републичког фонда ПИО, на седници одржаној 31. јануара 2023. године, донео је одлуку о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца. Финансијским планом РФ ПИО за 2023. годину, на име друштвеног стандарда корисника пензија планирана су средства у износу од 698,4 милиона динара, што је за 7,5 одсто више у односу на претходну годину.

У складу са Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима издвајају се средства у висини од 85 одсто од укупних средстава намењених за друштвени стандард пензионера, што ове године износи 593,7 милиона динара.

Преосталих 15 процената од укупног износа, односно 104,76 милиона динара, издваја се за остала два вида друштвеног стандарда, односно за финансирање културних и спортско-рекреативних манифестација, чији је циљ подстицање интеграције старијих лица у друштво, и солидарне помоћи корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, као и друге врсте помоћи, у циљу унапређења стандарда корисника пензија.

Сходно донетој одлуци, Фонд ПИО ће ускоро расписати оглас за подношење пријава за упућивање на бесплатну рехабилитацију у 2023. години.

Image
Image
Image

Подели

<