Нове основице осигурања за 2023. годину

Image

5. 1. 2023. Од уплате за јануар 2023. године важе нове основице осигурања, које су за 13,4% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 35.025 динара, а највиша пет просечних плата, односно 500.360 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 24 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 8.406,00 до 120.086,40 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2023. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

ОСНОВИЦЕ ЗА ДОПРИНОСЕ
ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД

X 2022 - IX 2023

100.072

Основице

%

Од просечне зараде

24%

1

35

35.025

8.406,00

2

40

40.029

9.606,96

3

54

54.039

12.969,36

4

65

65.047

15.611,28

5

80

80.058

19.213,92

6

87

87.063

20.895,12

7

115

115.083

27.619,92

8

127

127.091

30.501,84

9

155

155.112

37.226,88

10

200

200.144

48.034,56

11

300

300.216

72.051,84

12

400

400.288

96.069,12

13

500

500.360

120.086,40

 

Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

Тренутно је 20.237 лица активно укључено у самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, од којих се 61,5 одсто определило за најнижу основицу осигурања. Уплатом доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО обезбеђује се стаж осигурања, који евидентира Фонд ПИО и који је ефективни стаж као услов за пензију.

Подели

<