Потписан споразум о социјалној сигурности између Србије и Аустралије

Image

23. 1. 2023. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић и амбасадор Аустралије у Републици Србији Њ. Е. Данијел Емери потписали су Споразум о социјалној сигурности Републике Србије и Аустралије.

Споразумом о социјалној сигурности, држављанима Републике Србије у Аустралији биће омогућено да лакше остваре своја права из социјалног осигурања и да та права користе и на територији Републике Србије.

Овим споразумом регулише се остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, избегавају се двострука осигурања за привремено упућена лица и омогућава се потпунија заштита осигураника и корисника права.

Министар Селаковић је истакао да је један од најзначајнијих принципа овог Споразума, принцип сабирања стажа осигурања.

- Уколико навршени стаж осигурања на територији једне државе уговорнице није довољан за остваривање права на пензију, та држава узеће у обзир и стаж осигурања навршен у другој држави уговорници - указао је министар и додао да ће се у том случају висина пензија одређивати сразмерно дужини стажа осигурања у свакој држави.

Предстоји ратификација Споразума у парламентима обе земље, утврђивање двојезичних образаца и друге административне активности како би се створили услови да се уговор по ступању на снагу несметано спроводи.

Подели

<