Потврде о школовању за студенте

Image

23. 10. 2023. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је до 25. октобра рок до када студенти који користе породичне пензије морају да доставе потврде о школовању да им не би била обустављена исплата принадлежности.
На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Фонда ПИО која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.
Уколико потврде о школовању буду достављене после овог рока, корисницима породичних пензија ће бити обустављена исплата пензија до достављања потврде.
Студенти, иначе, имају право на породичну пензију док траје школовање, а најкасније до навршене 26. године.

Подели

<