Потврде за школарце – породичне пензионере

Image

7. 9. 2023. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је до 22. септембра рок до када ученици који користе породичне пензије, а старији су од 15 година, морају да доставе потврде о школовању да им не би била обустављена исплата принадлежности.

Студенти то морају да учине током октобра.

На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Фонда ПИО која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.

Уколико потврде о школовању буду достављене после 22. септембра, корисницима породичних пензија ће бити обустављена исплата за септембар, а припадајућа пензија ће им бити исплаћена уз октобарску пензију почетком новембра.

Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до завршетка школовања, али најкасније до навршених 20 година живота, а студенти који похађају високошколске установе до навршене 26. године.

Подели

<