Повећање пензија за све, без подношења захтева

Image

12. 10. 2023. Повећање пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања за 5,5 одсто, почев од 1. октобра 2023. године, односи се на све кориснике пензија и осталих права.

Исплату увећаних октобарских пензија и осталих права Фонд ПИО ће реализовати почетком новембра 2023. године.

Напомињемо да није потребно да корисници пензија подносе захтев за исплату увећаних пензија, с обзиром на то да ће се увећање обрачунати и исплатити од стране Фонда у редовном поступку, без доношења појединачних решења.

Такође, будућим корисницима пензија и осталих права наведено повећање ће се урачунати кроз обрачун пензија и осталих накнада, јер је општи бод усклађен за исти износ као и пензије, тако да ни они немају потребе да подносе било какав захтев Фонду ПИО у вези с тим.

У вези сa наведеним, скрећемо посебно пажњу свим корисницима пензија и осталих права, како постојећим тако и будућим, да било какво позивање корисника пензија од стране разних појединаца (адвокати, удружења, групе грађана ... и сл.) да наведена повећања могу остварити уз њихово посредство и претходно подношење захтева, јесте директно довођење у заблуду пензионера, чиме ризикују одређене негативне последице за себе и своје наследнике.

Подели

<