Управни одбор усвојио извештаје о раду и финансијском пословању РФ ПИО за 2022. годину

Image

24. 05. 2023. На 15. седници Управног одбора Фонда ПИО, одржаној 24. маја 2023. године, усвојени су извештаји о раду и финансијском пословању Фонда за 2022. годину, као и извештај о реализацији средстава друштвеног стандарда корисника пензија РФ ПИО за 2022. годину.

Како је навео директор Фонда ПИО Реља Огњеновић, приходима од доприноса остварено је учешће од 86,7 одсто у укупним приходима Фонда, док трансфери из буџета чине 13 одсто. Како је навео, од маја до краја прошле године за категорију запослених, Фонд не повлачи средства из буџета, већ пензије исплаћује из сопствених средстава.

– Такође, из сопствених средстава смо исплатили новчану помоћ од 20.000 динара и два увећања пензија од 5,5 и од девет одсто, тако да могу да кажем да је стабилност Фонда неупитна – истакао је Реља Огњеновић.

Како је навео, током 2022. године Фонду је поднето више од три милиона различитих захтева по којима је требало поступити, што је 6,2 одсто више него у 2021. години.

У 2022. години обављено је укупно 128.862 вештачења, од тога 85.484 по захтевима за остваривање права из ПИО.

– У протеклој години, што је резултат свих унапређења система на којима радимо, 585.000 особа је користило електронске услуге Фонда, дајући им предност у односу на долазак на шалтере. Више од 15 одсто евидентираних захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО је било поднето електронским путем у односу на укупан број поднетих захтева. Надамо се да ћемо у наредном периоду све више растерећивати наше шалтере, што ће дати више простора да се у раду посветимо другим активностима – навео је Огњеновић.

Одлуком о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за 2022. годину буџет Фонда утврђен је у висини од 782 милијарде динара. Како је навела директорка Сектора за финансијске послове Фонда, Бојана Поповић, година је завршена и повољније него што је Ребалансом буџета било предвиђено.

– Ребалансом плана, а захваљујући бољој наплати доприноса, приходе смо значајно повећали, а самим тим дотације из буџета смањили са првобитно планираних 15,9 на 12,9 одсто – навела је Бојана Поповић.

У односу на 2021. годину остварени приходи од доприноса за ПИО су виши за 10,01 одсто, односно за 60,63 милијарде динара, што је значајан раст имајући у виду да је стопа доприноса за ПИО од 1. јануара 2022. године смањена са 25,5 на 25 одсто.

Говорећи о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, Бојана Поповић је навела да су Финансијским планом Фонда на име друштвеног стандарда пензионера у 2022. години опредељена средства у износу од 649,48 милиона динара. Од тога је 85 одсто, односно 552,06 милиона динара планирано за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у здравствено-стационарним установама и бањско климатским лечилиштима, а 15 одсто, односно 97,42 милиона динара је планирано за финансирање културних и спортско-рекреативних манифестација чији је циљ подстицање интеграције старијих особа у друштво и за солидарну помоћ корисницима пензија.

На рехабилитацију по огласу из 2022. године упућено је укупно 16.488 корисника пензија.

Image

Подели

<