Усвојен Финансијски план РФ ПИО за 2024. годину

Image

25. 9. 2023. На данашњој 19. седници Управног одбора РФ ПИО усвојен је Предлог одлуке о изменама Финансијског плана Републичког фонда ПИО за 2023. годину и донет је Финансијски план за наредну, 2024. годину.

Један од приоритетних разлога за ребаланс Финансијског плана за 2023. годину је најављена исплата једнократне новчане државне помоћи свим корисницима пензија и привремених накнада – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности  (у складу са чл. 223 и 225 Закона  о ПИО) и инвалидној деци - корисницима привремене накнаде код Фонда, у износу од 20.000 динара, која није била предвиђена Финансијском планом Фонда за 2023. годину.

На истој седници усвојен је Финансијски план Фонда за 2024. годину, којим су, између осталог, предвиђена средства за најављено јануарско повећање пензија од наредне године у висини од 14,8 одсто.

Узимајући у обзир повећање пензија од 5,5 одсто у октобру ове године и повећање од 1. јануара наредне од 14,8 одсто, просечна пензија у 2024. години ће бити увећана за укупно 21,1 проценат у односу на пензију за септембар 2023. године и износиће око 390 евра (45.800 динара).

Подели

<