РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
 
 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ И ПРЕВРЕМЕНУ СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ

Закон о ПИО ("Службени гласник РС" 75/14), који се примењује од 01.01.2015, чланови 19, 19а, 19б, 19в.

Пол:
Датум рођења: . .
Укупни стаж осигурања до данас
(год/мес/дан):
/ /
Да ли сте тренутно у осигурању?За остваривање права на старосну и превремену старосну пензију признаје се само стаж осигурања за који постоје регистровани подаци у бази матичне евиденције Фонда.

Проверите да ли су вам послодавци уплатили доприносе за пензијско и инвалидско осигурање! На шалтерима филијала Фонда можете узети ПИН код који Вам омогућава да, преко сајта www.pio.rs, проверите своје податке у бази матичне евиденције о плаћеним доприносима, зарадама, пријавама, одјавама. Уколико не користите електронске сервисе Фонда, листинг са свим подацима о стажу и зарадама можете добити бесплатно на шалтерима филијала, уз личну карту.
 
  ©2015. Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција
Др Александра Костића 9, 11000 Београд..