*

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих корисника у 2023. години износиће 56.858,00 динара за све категорије корисника пензија.

Датум

Подели

<