Историјат

1833. година
 
Кнез сербски Милош Обреновић потписао је решење првом српском пензионеру. Датум на решењу је 10. октобар 1833. године, на име Илија Марковић, износ пензије 100 аустријских талира.
1835. година
 
Донето прво решење о породичној пензији, а први корисник је Карађорђева удовица Јелена Ђ. Петровић, место боравка Крагујевац. Датум на решењу је 23. фебруар 1835. године, а износ пензије 500 талира.
1841. година
 
Михаило М. Обреновић доноси Уредбу о пензијама чиновника. Још две уредбе о пензијама чиновника донете су 1861. и 1871. године.
1847. година
Уредба о занатима
1850. година
Никола Дабар написао први Пензијски закон
1866. година
Рударски закон
1895. година
Правилник болесничког и потпорног фонда
1898. година
Први занатски добровољни фонд
1921. година
Уредба о осигурању радника за случај болести и несреће на послу
1922. година
Закон о осигурању радника (у коме се даље разрађују видови пензијско-инвалидске заштите осигураника и чланова њихових породица). Сврстан у најнапредније законе из ове области у Европи.
1937. година
Почела примена пензијске заштите по Закону о осигурању радника
1945. година
Закон о провођењу социјалног осигурања на подручју ДФЈ
1947. година
Закон о социјалном осигурању радника, намештеника и службеника (уведено државно социјално осигурање)
1950. година
Закон о социјалном осигурању радника и службеника и њихових породица
1952. година
Уредбом Владе ФНРЈ формирани су фондови државних чиновника, трговаца, рудара... Овом уредбом формиран је Републички завод за социјално осигурање.
1955. година
Уредбом о организовању Завода за социјално осигурање формирани су савезни, републички и срески заводи за социјално осигурање.
1955. година
Закон о социјалном осигурању радника и службеника и њихових породица
1957. година
Закон о пензијском осигурању
1958. година
Закон о инвалидском осигурању
1963. година
Формиран Комунални завод за социјално осигурање
1964. година
Основни закон о пензијском осигурању
1964. година
Основни закон о инвалидском осигурању
1965. година
Закон о инвалидском и пензијском осигурању самосталних занатлија и самосталних угоститеља
1968. година
Прво заседање Скупштине Републичке заједнице пензијског и инвалидског осигурања самосталних занатлија и угоститеља
1972. година
Закон о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања
1972. година
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
1977. година
Формиране  републичке самоуправне интересне заједнице пензијског и инвалидског осигурања
1978. година
Добровољно осигурање пољопривредника
1982. година
Закон о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања
1983. година
Закон о пензијском и инвалидском осигурању радника
1983. година
Обавезно осигурање удружених пољопривредника
1986. година
Обавезно пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника
1992. година
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
1993. година
Формирани републички фондови за пензијско и инвалидско осигурање запослених, самосталних делатности и пољопривредника
1996. година
Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања
1996. година
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
2003. година
Закон о пензијском и инвалидском осигурању Србије
2008. година
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
(од 1. 1. 2008. функционише јединствени Фонд за пензијско и инвалидско осигурање који је објединио претходна три фонда - запослених, самосталних делатности и пољопривредника)
2012. година

Од 1. јануара 2012. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање преузима послове остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и послове исплате права од Фонда за социјално осигурање војних осигураника

Подели

<