Служба Дирекције Фонда са седиштем у Приштини

Адреса
Ослобођења б. б. 38220 Косовска Митровица
Телефон
028/497-705

Е-пошта: igor.simic@pio.rs

Рад са странкама: 8 - 15 часова

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање, која је ступила на снагу 1. јула 2021. године, утврђује се привремена надлежност до стварања услова за редовно функционисање организационих јединица Фонда на подручју АП Косово и Метохија, у складу са Статутом и општим актима Фонда.

За решавање о  правима из пензијског и инвалидског осигурања по прописима Републике Србије, у првом степену, за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права има пребивалиште, односно боравиште на подручју општина АП Косовo и Метохијa, као и за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права нема пребивалиште, односно боравиште на територији Републике Србије, a последње осигурање је било на подручју општина АП Косовo и Метохијa:

  • Косово Поље, Обилић и Ново Брдо надлежна је Филијала Косовска Митровица
  • Опоље, Витина, Штимље и Штрпце надлежна је Канцеларија Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини, у Косовској Митровици.

За административне и друге послове у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и лица са подручја општина:

  • Косово Поље надлежна је канцеларија у Грачаници;
  • Ново Брдо надлежне су канцеларије у Шилову, Пасјану и Ранилугу.

За решавање о  правима из пензијског и инвалидског осигурања по међународним уговорима  закљученим са државама које су, као  републике, биле у саставу  СФРЈ, у првом степену, за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права има пребивалиште, односно боравиште на подручју општина АП Косовo и Метохијa, као и  за лице којe на дан подношења захтева за  остваривање права нема пребивалиште, односно боравиште на територији Републике Србије, a последње осигурање је било на подручју општина АП Косовo и Метохијa,  надлежна је Служба Дирекције Фонда са седиштем у Приштини

У Служби Дирекције Фонда са седиштем у Приштини обављају се послови исплате пензија и других права, прикупљања, уноса и ажурирања података у вези са исплатом осигураницима и корисницима права са подручја АП Косово и Метохија, као и послови одлучивања о привременој обустави исплате и успостављању исплате након остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања.

Послове исплате права корисницима са подручја АП Косово и Метохија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије обављају се у Дирекцији Фонда са седиштем у Београду и у Покрајинском фонду са седиштем у Новом Саду.

Контакти

др Игор Симић

Позиција
Директор Службе Дирекције Фонда

Подели

Подели

<