Дирекција Фонда са седиштем у Београду

Адреса
Др Александра Костића 9, 11000 Београд
Телефон
011/206-1000

Е-пошта: kontakt@pio.rs

Рад са странкама: 8 - 15 часова

Контакти

Владимир Станковић

Позиција
Директор Сектора за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

Подели

Љиљана Митровић

Позиција
Директор Сектора за медицинско вештачење

Подели

Бојана Поповић

Позиција
Директор Сектора за финансијске послове

Подели

Машан Булатовић

Позиција
Директор Сектора за информационе технологије

Подели

Бојан Малинић

Позиција
Директор Сектора за имовинске послове, пројекте и набавке

Подели

Подели

<