Глас осигураника

Редакција Гласа осигураника

тел. 011/2030-742, 2030-743
факс: 011/2638-201
glasosiguranika@pio.rs

Архива Гласа осигураника

Издавач: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Лист излази: једном месечно
Први број објављен: 14. 6. 1969. године

Издавачки савет

  1. Др Зоран Стојиљковић, редовни професор на Факултету политичких наука, председник

  2. Драгана Калиновић, РФ ПИО

  3. Марија Тодоровић, Савез пензионера Србије

  4. Милан Ненадић, Савез пензионера Војводине

  5. Божидар Цекић, Савез инвалида рада

  6. Душан Вуковић, Савез самосталних синдиката Србије

  7. Др Татјана Ракоњац-Антић, редовни професор на Економском факултету

  8. Александра Банић, РФ ПИО

  9. Милена Јовановић, начелник одељења за медије РФ ПИО

Подели

<