Јавни позив за друштвено одговорне привредне субјекте, правна лица и предузетнике ради остваривања додатних погодности за пензионере путем пензионерских картица

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 181-1824/2023 од 2. марта 2023 године („Службени гласник РС“ број 18/23), којим се препоручује органима државне управе, аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе да сами предузму мере или предложе Влади, односно другом надлежном органу, доношење прописа и предузимање мера, којим би се омогућило правним лицима, у приватној и јавној својини и предузетницима који обављају делатност на територији Републике Србије, да омогуће остваривање одређених погодности корисницима Пензионерских картица, позивамо Вас да се укључите и својим активностима допринесете већој функционалности коришћења Пензионерских картица пензионера и побољшању њиховог материјалног положаја.

Издавање Пензионерских картица је у надлежности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) а користиће је пензионери при куповини и плаћању роба или услуга код привредних субјеката, правних лица и предузетника за прикупљање бодова и остваривања додатних погодности (попуст, поклон и друго).

Примена Пензионерских картица биће омогућена од 1. октобра 2023. године, а до тада би требало да заједно створимо мрежу друштвено одговорних субјеката који ће обезбедити посебне погодности за пензионере.

Очекујући да ћете видети интерес да се укључите у активности које ће допринети побољшању квалитета живота наших корисника и Ваших купаца, позивамо Вас да попуните Контакт форму, у продужетку Јавног позива, са основним подацима вашег привредног субјекта, правног лица или предузетника, онако како су уписани у Агенцији за привредне регистре (АПР-у), како бисмо вас контактирали и благовремено припремили споразуме о сарадњи.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

 

КОНТАКТ ФОРМА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ, ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ (сва поља су обавезна)

 

(онако како је регистрован у Агенцији за привредне регистре тј. АПР-у)
(број од 8 цифара регистрован у АПР-у)
(општина, место, улица и број, онако како је регистровано у АПР-у)
<