*

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране корисника преминулих у 2024. години износиће 68.863,00 динара за све категорије корисника пензија.

Датум

Подели

<