Јавни позив - продаја основних расходованих средстава

25. 6. 2024. На основу Решења директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање број: 022.4-2651/24 од 26. 04. 2024. године објављује се јавни позив за достављање писаних понуда за продају расходованих основних средстава. 

Излажу се јавној продаји расходована основна средства отписана по годишњем попису закључно са 31.12.2023. године, а која су се користила у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по списку датом у документацији.

Подели

<