Јавни позив - продаја основних расходованих средстава

26. 6. 2023. На основу Решења директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање број: 022.4-2818/23 од 09.05.2023. године, објављује се Јавни позив за достављање писаних понуда за продају расходованих основних средстава. 

Излажу се јавној продаји расходована основна средства отписана по годишњем попису закључно са 31.12.2022. године, а која су се користила у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање по списку датом у документацији.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Подели

<