Пријава за бесплатну рехабилитацију до 25. јануара

Image

23. 1. 2024. Републички фонд ПИО подсећа кориснике да пријаву за упућивање на бесплатну рехабилитацију у неку од бања Србије могу поднети закључно са 25. јануаром 2024. године.

Право на бањски опоравак о трошку Фонда ПИО, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, превремених старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, чија пензија износи до 39.850 динара, који немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину.

За кориснике који поред домаће, примају пензију и из иностранства, услов је да збир тих пензија износи до 39.850 динара.

Све детаље у вези са пријавом погледати овде.

Ранг-листа корисника који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију објављује се двадесет четвртог радног дана од дана истека огласа, односно 1. марта 2024. године.

Приговори на ранг-листу могу се поднети надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг-листе на огласној табли, тј. од 4. до 8. марта. Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг-листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију.

У складу с тим, коначна ранг-листа ће бити објављена 14. марта 2024. године, након чега ће уследити и први позиви корисницима за упућивање на опоравак.

У складу са Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, ранг-листа се утврђује према броју бодова, на основу следећих критеријума: висина пензије, број година стажа осигурања, број година коришћења пензије, остварено право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, остварено право на породичну пензију за корисника који је право остварио као дете које није способно за самосталан живот и рад. Под једнаким условима за упућивање на рехабилитацију, предност има корисник пензије који је старији.

Правилник такође прописује и да се корисник пензије упућује на рехабилитацију према исказаној жељи, у складу са смештајним капацитетима установе, која није контраиндикована његовој медицинској документацији.

Иако корисници приликом подношења пријаве за упућивање на бесплатну рехабилитацију Фонду достављају и медицинску документацију, уколико је поседују, важно је нагласити да здравствено стање пензионера не утиче на позицију на ранг-листи. Дакле, Фонд ПИО кориснике не упућује у бање у циљу лечења, већ омогућава пензионерима са ниским примањима да оду на бесплатан опоравак.

Подели

<