Дани са Аустријом

Image

25. 4. 2024. Међународни дани разговора са Аустријом за осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и за кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању између две земље одржани су 23. и 24. априла, прво у Пожаревцу, а потом у Београду.  

Неколико десетина странака из ова два града и околине посетило је филијале Фонда ПИО ради бесплатног правног саветовања од аустријских и наших референата у вези са својим принадлежностима, али и другим важним питањима попут услова остваривања права на пензију, регулисање стажа, кретање предмета.

Међународни дани разговора – саветодавни дани представника српског и иностраног фонда за пензијско и инвалидско осигурање са грађанима који имају део стажа оствареног у другим земљама, а сада живе у Србији и обратно и права из ПИО остварују применом билатералног споразума о социјалном осигурању одржавају се два пута годишње за сваку државу, једном код нас, други пут у земљи којој смо били домаћини.

Image
Image
Image

Подели

<