Почеле пријаве за пакете солидарне помоћи

Image

10. 4. 2024. Од данас, 10. априла, почиње пријава пензионера за доделу пакета солидарне помоћи преко Савеза пензионера Србије (САПЕНС) и Удружења пензионера Србије (УПС) „Независност”, који су преко својих општинских удружења и одбора корисника пензија, објавили јавни позив за пријаву пензионера за овај вид друштвеног стандарда, за који средства обезбеђује Фонд ПИО. Пријаве се могу поднети закључно са 29. априлом, а ранг-листе ће бити објављене на огласним таблама удружења и одбора корисника пензија и филијала Фонда 30. априла.

Основни критеријум за доделу солидарне помоћи је висина пензије до 24.987,67 динара. Приликом подношења пријаве, потребно је да корисници понесу последњи пензијски чек (извештај из банке), као доказ о висини пензије. Уколико корисник прима и пензију из иностранства (документује висину ино пензије изводом банке), износи пензија у збиру не могу бити већи од 24.987,67 динара.

Удружења и одбори корисника пензија формирали су комисије са задатком да објаве позив за доделу солидарне помоћи, да примају пријаве, утврђују и оверавају ранг-листу и објављују је на огласној табли удружења и одбора корисника. Комисије се старају о томе да сви корисници пензија, под истим условима, без обзира на чланство у пензионерској организацији, остваре ово право.

Приликом утврђивања ранг-листе за доделу солидарне помоћи, предност имају самохрани корисници или корисници у вишечланом домаћинству коме је једини извор прихода пензија (која не прелази најнижи износ пензије), а приоритет имају и корисници пензија старији по годинама живота.

Корисници пензија имају право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли. За одлучивање по приговорима на ранг-листу, САПЕНС са два члана и УПС „Независност”  са једним чланом формирају другостепену комисију, која почиње са радом 10. маја. Решавањем уложених приговора, утврђују се коначне ранг-листе, најкасније до 17. маја, а већ 20. маја почиње се са поделом пакета.

Пакети солидарне помоћи ове године ће бити додељени раније него претходних година, а разлог за то су измене Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија, које је усвојио  Управни одбор Републичког фонда ПИО, на седници одржаној 29. марта 2024. године. Измене се односе на солидарну помоћ за кориснике пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, а извршене су како би се обезбедило да корисници са најнижим примањима добијају једнаке пакете и како би се поделио што већи број пакета за опредељени износ средстава.

Изменама Правилника предвиђено је да се солидарна помоћ додељује корисницима пензија у виду једнообразних, стандардизованих пакета, путем спровођења јединствене јавне набавке. Послови спровођења јединствене набавке пакета за солидарну помоћ корисницима пензија поверавају се Савезу пензионера Србије, који транспарентно спроводи набавку и дистрибуцију пакета удружењима и одборима корисника пензија, који ће даље дистрибуирати пакете до самих корисника. На тај начин ће се доћи до боље цене појединачних пакета и њихове стандардизације, па ће сваки корисник добити пакет истог састава.

За пакете солидарне помоћи ове године су издвојена средства у висини од чак 111 милиона динара, док је прошле године за ове намене утрошен 51 милион динара. У складу са наведеним изменама Правилника, а имајући у виду и значајно већа средства која се ове године издвајају за друштвени стандард корисника пензија, очекује се да ће пакете солидарне помоћи током 2024. године добити знатно већи број корисника у односу на претходне године.

Подели

<