Донета oдлука о трошковима рехабилитације у 2024.

Image

3. 1. 2024. Управни одбор Републичког фонда ПИО, на седници одржаној 3. јануара 2024. године, донео је одлуку о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка, као и одлуку о трошковима финансирања социјалног дијалога и међународних активности.

Финансијским планом РФ ПИО за 2024. годину на име друштвеног стандарда корисника пензија планирана су средства у износу од 1,24 милијарде динара, што је за 77 одсто више у односу на претходну годину. Да подсетимо, изменама Закона о ПИО, од 1. јануара 2024. године за друштвени стандард корисника пензија уместо досадашњих 0,10 одсто, издваја се 0,15 процената изворних прихода Фонда, што је утицало на овако значајно повећање средстава издвојених за друштвени стандард пензионера. Истовремено и изворни приходи Фонда су повећани у односу на упоредни показатељ претходне године, тако да се у 2024. години издвајају већа средства за све видове друштвеног стандарда, а првенствено за опоравак пензионера у бањама.

За финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима издвајају се средства у висини од 85 одсто од укупних средстава, односно 1,05 милијарди динара, док се за остале видове друштвеног стандарда пензионера, односно за финансирање културних и спортско-рекреативних манифестација чији је циљ подстицање интеграције старијих лица у друштво, солидарну помоћ корисницима пензија и за финансирање развоја социјалног дијалога и међународних активности, издваја преосталих 15 процената, односно 185,58 милиона динара. Посебном одлуком Управног одбора Фонда, за финансирање новог вида друштвеног стандарда, односно за развој социјалног дијалога и међународне активности, предвиђена су средства у износу од 10 милиона динара.

С обзиром на донету одлуку о трошковима рехабилитације, корисници пензија могу да очекују да ће Фонд ПИО ускоро расписати оглас за подношење пријава за упућивање на бесплатну рехабилитацију.

Имајући у виду опредељена средства и просечне цене у бањским лечилиштима за ову годину, процењује се да ће на бесплатан опоравак у неку од бања Србије по овогодишњем конкурсу отићи више од 21.000 пензионера, што је навећи број до сада.

Подсећамо да је изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, који је ступио на снагу 30. децембра 2023. године, предвиђено да Фонд сноси трошкове пратиоца корисника који је остварио право на помоћ и негу другог лица, а који буде упућен на бесплатну рехабилитацију. Фонд је, пре наведених измена, финансирао трошкове пратиоца слепог лица и пратиоца детета које је остварило право на породичну пензију, а неспособно је за самосталан живот и рад, тако да ће захваљујући овим изменама бити обухваћен већи број корисника којима је неопходан пратилац, како би могли да користе право на бесплатан опоравак у некој од бања Србије.

Подели

<