Фонд ПИО и претходну годину завршио са суфицитом

Image

3. 5. 2024. Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање усвајио је Завршни рачун Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године. Укупни приходи и примања Фонда од продаје нефинансијске имовине у 2023. години остварени у износу од 934,26 милијарди динара, а укупни расходи и издаци Фонда за нефинансијску имовину у наведеном периоду износе 932,18 милијарди динара. Укупан буџетски резултат коментарише Реља Огњеновић, директор Републичког фонда ПИО:

  • У 2023. години наставили смо тренд суфицита, који остварујемо од 2021, а  рекордни суфицит је био 2022. године. Веома је важно да су у 2023. години све планиране активности Фонда остварене уз расходе у оквирима плана. Исплата права из пензијског и инвалидског осигурања вршена је редовно, а пензије и накнаде корисника од исплате за јануар и за октобар 2023. године укупно су увећане су за 18,3 одсто. У новембру 2023. свим корисницима смо исплатили новчану помоћ у висини од 20.000 динара. Уз бољу наплату доприноса све обавезе су успешно реализоване и годину смо завршили са суфицитом. Ово је још један показатељ како стабилне фискалне политике, тако и начина на који се држава опходи према нашим корисницима, с обзиром на то да од прошле године имамо и усклађивање пензија према нето зарадама, што је по кориснике најповољнија опција – резимира директор Огњеновић.

Учешће прихода од доприноса у структури финансирања Фонда у 2023. износило је 79 одсто, а трансфери из републичког буџета чинили су 19,9 процената. Приходи од допринос за ПИО и током претходне године наплаћени су далеко изнад планираног – 31,6 милијарди динара више од планираног, иако је од 1. јануара 2023. године смањена стопа доприноса за ПИО на терет послодавца са 25 на 24 одсто.

  • Првобитним планом предвиђено је да учешће трансфера у финансирању Фонда буде 20,6 одсто, а након два ребаланса, због ванредног повећања пензија и због исплате помоћи, пословну годину смо завршили са 19,9 одсто учешћа трансфера у приходима Фонда. Ако бисмо издвојили чисте дотације, као недостајућа средства за исплату пензија, трансфери из буџета у 2023. години би износили 13,5 процената. Претходна година је дала такве резултате да смо и у 2024. поново могли да применимо најповољнију формулу по наше кориснике, а то је усклађивање пензија у складу са променом нето зарада и надамо се да ће се тај тренд и одржати. На основу показатеља о наплаћеним доприносима за период јануар-април 2024. године, имамо разлога за оптимизам, јер су резултати бољи и од планираних за 8,8 милијарди или за 3,5 одсто и од упоредног периода у претходној години за 32,5 милијарди динара, односно за 14,1 одсто – појаснио је директор Огњеновић.

Подели

<