Пензионерске картице Фонда ПИО

Image

24. 6. 2023.  Пролеће је у Фонду ПИО доминантно обележено пријавама пензионера за Пензионерске картице и од 15. марта, када је почело пријављивање, до данас је у бази евидентирано више од 634.000 заинтересованих корисника, односно око 40 одсто укупног броја оних који имају право да се пријаве. Паралелно се у Фонду ради на формирању организоване мреже давалаца погодности, друштвено одговорних компанија, јавних институција и привредних субјеката који су прихватили препоруку Владе Србије и понудили додатне погодности за кориснике Пензионерских картица.

До сада је потписано 134 споразума, међу којима су компаније ДИС, Техноманија, Цептер и бројне приватне фирме различитих делатности, као што су спортски центри, институције културе, трговине, туристичке агенције и сл.  У наредном периоду очекује се потписивање више од 100 припремљених споразума (НИС, Апотекарска установа „Београд“, бројне апотеке, медицинске установе, банке), док су са још неколико стотина пријављених фирми преговори и даље у току.

Када се сагледа делатност фирми и иституција које исказују заинтересованост да се укључе и подрже пројекат Пензионерске картице, охрабрује чињеница да се у целој Србији јављају фирме које су компатибилне исказаним жељама пензионера. Наиме, питали смо пензионере на којим производима су им најбитнији попусти, шта им је најпотребније, и претежно су наводили попусте на лекове и храну, прехрамбене производе и кућну хемију, али и техничку робу, услуге институција културе, спортске активности и сл.

Пензионерске картице нове генерације су изузетно важан пројекат у коме су уједињени интереси корисника, односно пензионера, који ће добити могућност плаћања роба и услуга уз врло велике попусте и додатне погодности, затим фирми које обезбеђују погодности, јер ће тиме појачати корпус својих потрошача и промет, као и Фонда ПИО и државе, који на овај начин директно обезбеђују побољшање стандарда и квалитета живота најстарије популације.

Да подсетимо, право на издавање и коришћење персонализоване Пензионерске картице нове генерације коју издаје Републички фонд ПИО остварују сви пензионери РФ ПИО, корисници новчаних накнада, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности остварене сходно чл. 223 и 225 Закона о ПИО, корисници привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију из чл. 223 и 225 овог закона и инвалидна деца – корисници привремене накнаде преко Фонда ПИО.

Не постоји временски рок за пријављивaње за пензионерску картицу и корисници пензија то могу учинити у сваком тренутку. Пензионерска картица се издаје на основу поднетог захтева који се може упутити електронски на званичном сајту Фонда www.pio.rs или у организационој јединици Фонда. Захтев се подноси лично или преко законског заступника или пуномоћника. Издавање Пензионерске картице је бесплатно и не плаћа се њено одржавање.

Пензионерска картица гласи на име корисника права и служи за доказивање статуса корисника у свакој ситуацији када је потребно, а поред тога, картица омогућава кориснику и остваривање одређених погодности – попуста, поклона и осталих бенефита.

Приликом сваке куповине на овај начин кориснику картице Фонд ће додељивати бодове које касније може искористити за остваривање додатних повољности у јавним установама.

Сви корисници који су се пријавили за картицу добиће позив да дођу у Фонд када њихова картица буде урађена, јер је морају лично преузети. Корисницима је обезбеђено брзо и максимално поједностављено пријављивање, али је неопходно да се картица преузме лично како би корисник потписао сагласност за обраду података коју ће радити искључиво Фонд, ради додељивања бодова по оствареној потрошњи за додатне бенефите.

Картица ће почети да се користи 1. октобра ове године, а до тада ће Фонд потписати споразуме са друштвено одговорним правним субјектима и припремити софтверску подршку за рад апликације преко које ће корисници у сваком моменту имати преглед погодности које им се нуде у свакој бранши и на било којој локацији у Србији.

Подели

<