Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ

Image

5. 3. 2024. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћује пензије и остала права за 50.199 корисника (подаци за 2023. годину), који живе у државама насталим на простору бивше СФРЈ и то:  Република Српска 12.894, Хрватска 12.630, Федерација БиХ 8.537, Црна Гора 6.884, Северна Македонија 6.025 и Словенија 3.230 корисника.

Током 2023. године по овом основу је трансферисано око 77,8 милиона евра, а ове принадлежности исплаћују се месечно, у текућем за претходни месец.

Подели

<