Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ

Image

2. 3. 2023. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћује пензије и остала права за 49.559 корисника (подаци за 2022. годину), који живе у државама насталим на простору бивше СФРЈ и то:  Република Српска 12.572, Хрватска 12.576, Федерација БиХ 8.425, Црна Гора 6.756, Северна Македонија 5.981 и Словенија 3.249 корисника.

Током 2022. године по овом основу је трансферисано око 65,1 милиона евра, а ове принадлежности исплаћују се месечно, у текућем за претходни месец.

Подели

<