Наше пензије у иностранству

Image

2. 3. 2023. Пензије и остала права остварена у Србији исплаћују се у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2022. годину од укупно 13.054 корисника више од половине живи у Немачкој – 7.411 корисника, следе Аустрија са 2.318 корисника, Мађарска са 1.233 корисника, у Шведској је 279 корисника, у Француској 225, у Швајцарској 229, у Чешкој 147, у САД 135 корисника....

У Бразил се шаље једна пензија, у Мексико две, Нови Зеланд пет, у Турску сeдам,...

Током 2022. године по овом основу је трансферисано преко 1,9 милијарди динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Подели

<