Наше пензије у иностранству

Image

6. 3. 2024. Пензије и остала права остварена у Србији исплаћују се у 28 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2023. годину од укупно 13.367 корисника више од половине живи у Немачкој – 7.288 корисника, следе Аустрија са 2.491 корисника, Мађарска са 1.344 корисника, у Шведској је 275 корисника, у Швајцарској 238, у Француској 220, у Чешкој 155, у САД 149 корисника....

У Бразил се шаље једна пензија, у Мексико две, у Грчку три, у Нови Зеланд пет, у Турску осам,...

Током 2023. године по овом основу је трансферисано преко 2,3 милијардe динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Подели

<