Усвојен нови стратешки план и програм рада фонда

Image

29. 2. 2024. Управни одбор Републичког фонда ПИО, на седници одржаној 29. фебруара 2024. године, усвојио је Стратешки план РФ ПИО за период од 2024. до 2026. године, и донео Програм рада Фонда за 2024. годину.

  • Стратешки план за наредни трогодишњи период базиран је на опредељењу Фонда за даљу технолошку модернизацију и подизање квалитета услуга које се пружају грађанима, приближавање Фонда својим осигураницима и корисницима, постизање оптималне ажурности у раду, модернији начин чувања архивске грађе и унапређења у управљању људским ресурсима – рекла је приликом образлагања Јелица Тимотијевић, директорка Сектора за односе с јавношћу Фонда ПИО.

Значајно поглавље у новом Стратешком плану, како је навела,  посвећено је унапређењу пословања применом савремених информатичких решења, унапређењем постојећих и развијањем нових е-услуга, поједностављивањем механизама комуникације са корисницима и редизајном пословних процеса. Фонд, као институција која обавља врло значајну делатност и на коју су усмерени практично сви грађани Србије, мора да има стратешки документ у коме су садржани и јасно дефинисани стратешки циљеви и оперативне активности, као основни оријентири за рад и даљи развој система.

Када је реч о Програму рада Фонда за 2024. годину, он је донет у складу са Законом о ПИО, Статутом и другим општим актима Фонда и садржи преглед активности које ће допринети остварењу стратешких циљева Фонда.

У уводном излагању, заменик директора РФ ПИО др Александар Милошевић, подсетио је да су за извршење Законом утврђених надлежности, Финансијским планом Фонда за 2024. годину предвиђена средства у укупном износу од 1.077,73 милијарде динара, од чега је за права из ПИО планирано 1.056,71 милијарда динара, односно 98,05 одсто, док планирани расходи за запослене у 2024. години чине 0,48 процената укупних расхода и издатака Фонда. 

  • Програм рада Фонда у 2024. години обухвата преглед активности које ће у овој години допринети унапређењу услуга које Фонд пружа корисницима и осигураницима, односно унапређење ажурности у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања, унапређење техничко-технолошке подршке основној делатности, затим управљање људским ресурсима, као и квалитетна радна средина и опремљеност радних места – навео је др Александар Милошевић.

Како је истакао др Милошевић, програмске активности су усклађене са политикама које Фонд, као одговорна организација обавезног социјалног осигурања, континуирано спроводи у свом пословању и којима се остварује надзор и унапређење пословних процеса и усклађен је са постојећим околностима и реалним могућностима Фонда.

Image

Подели

<