Гораждевац

Адреса
Гораждевац б.б. (38310)
Телефон
032/307-700

 

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање, која је ступила на снагу 1. јула 2021. године, утврђује се привремена надлежност до стварања услова за редовно функционисање организационих јединица Фонда на подручју АП Косово и Метохија, у складу са Статутом и општим актима Фонда.

Канцеларија у Гораждевцу надлежна је за административне и друге послове у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и лица са подручја општина:

  • Пећ, Клина, Дечани, Ђаковица и Исток.

Подели

<