Матична евиденција

Врсте пријава података за матичну евиденцију:

 

за запослене

 • пријава, одјава и промене у току осигурања;
 • пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса;
 • пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица;
 • пријава података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
 • пријава података о утврђеном пензијском стажу;
 • пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса;
 • пријава промене податaка за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
 • пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;
 • М-УНК
  пријава о уплати доприноса за више лица по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;
 • пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде;
 • пријава о смрти корисника права из пензијског и инвалидског осигурања;
 • М-8К
  пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћених доприноса за више запослених осигураника.
 • пријава промене података о стажу осигурања, на основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде.

за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

 • пријава, одјава и промене у току осигурања;
 • пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса;
 • М-4К/СП
  пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица;
 • пријава промене података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса.

Подели

<