Слободан приступ информацијама од јавног значаја

„Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање је:

Бојана Велић, начелник у Сектору за односе с јавношћу

Адреса: Др Александра Костића 9, Београд

Контакт електронска адреса: ovlascenolice_poverenik@pio.rs

Контакт телефон: 011/206-1355

Овлашћено лице надлежно је за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и пружање тражиоцима неопходне помоћ за остваривање права утврђених Законом.“

Подели

<