Дани разговора

  • Међународни дани разговора – саветодавни дани представника српског и иностраног фонда за пензијско и инвалидско осигурање са грађанима који имају део стажа оствареног у другим земљама, а сада живе у Србији и обратно, а права из ПИО остварују применом билатералног споразума о социјалном осигурању. Саветовања се одржавају два пута годишње за сваку државу, једном код нас, други пут у земљи којој смо били домаћини. Фонд ПИО две недеље раније информише грађане о датуму одржавања саветовања, тако да заинтересовани могу да се пријаве путем телефона и добију свој термин, у коме, уз помоћ преводиоца, могу да питају све што их интересује везано за услове остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, питања у вези стажа осигурања, кретање њиховог предмета, исплата права итд.

 

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Пожаревац 23. 4. 2024.
Београд 24. 4. 2024.
   
   
Македонија    
   
   
Црна Гора    
   
Немачка    
Београд  
   
Хрватска    
Београд  
   
   
Босна и Херцеговина    
   
Мађарска Сегедин 16. 5. 2024.
   

Подели

<