Како до пензије

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по Закону о пензијском и инвалидском осигурању обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, осигураници самосталних делатности или пољопривредници.

Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању предвиђене су следеће врсте права:

  • за случај старости:
  1. право на старосну пензију
  2. право на превремену старосну пензију

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања по домаћим прописима и примена споразума закључених са бившим републикама СФРЈ, покреће се на захтев странке који се уз пратећу документацију подноси надлежној филијали према месту пребивалишта подносиоца захтева.

Филијале

Службе филијала

Испоставе

Филијала је надлежна и за одлучивање о правима из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума о социјалном осигурању закључених са републикама бивше СФРЈ.

О правима из пензијског и инвалидског осигурања применом међународних уговора о социјалном осигурању закључених са другим државама, укључујући и републике бивше СФРЈ, одлучује Одељење за остваривање права по међународним уговорима у Дирекцији Фонда у Београду и Покрајинском фонду у Новом Саду.

Обрасци захтева за остваривање сваког појединачног права могу се наћи на веб презентацији РФ ПИО

Подели

<