Међугенерацијска солидарност

Међугенерацијска сарадња и солидарност

helping hands 1378608103Htt

 

Србија се данас, као и већина европских држава, суочава са променом структуре становништва изазваном продужењем животног века и ниском стопом наталитета. Људи данас живе дуже у бољем здрављу, остају дуже активни, што је једно од највећих цивилизацијских достигнућа, али и једна од највећих друштвених трансформација. Према пројекцијама, 2052. године у Србији број особа које имају 80 или више година биће утростручен и они ће представљати четвртину укупног броја старих, што значи да је и последњи тренутак да се посвети пажња неговању избалансираних међугенерацијских односа који се заснивају на обостраном поштовању.

Старије особе представљају огроман друштвено-економски ресурс који ће наставити да расте. Ми у Фонду разумемо да међугенерацијска солидарност значи међусобну подршку и сарадњу различитих генерација у стварању друштва у коме људи свих година имају одређену улогу, али и то да је, поред финансијске подршке, још значајнији међусобни суживот, толеранција и разумевање.

Подели

<