Грачаница

Адреса
Грачаница б.б. (38205)
Телефон
036/304-000

 

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање, која је ступила на снагу 1. јула 2021. године, утврђује се привремена надлежност до стварања услова за редовно функционисање организационих јединица Фонда на подручју АП Косово и Метохија, у складу са Статутом и општим актима Фонда.

Канцеларија у Грачаници надлежна је за административне и друге послове у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и лица са подручја општина: 

  • Приштина, Косово Поље, Глоговац, Обилић, Опоље, Липљан и Подујево.

Подели

<