Косовска Митровица

Адреса
Колашинска 130, Косовска Митровица
Телефон
028/497-928; 028/497-930

 

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање, која је ступила на снагу 1. јула 2021. године, утврђује се привремена надлежност до стварања услова за редовно функционисање организационих јединица Фонда на подручју АП Косово и Метохија, у складу са Статутом и општим актима Фонда.

Канцеларија у Косовској Митровици надлежна је за решавање о  правима из пензијског и инвалидског осигурања по прописима Републике Србије, у првом степену, за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права има пребивалиште, односно боравиште на подручју општина АП Косовo и Метохијa, као и за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права нема пребивалиште, односно боравиште на територији Републике Србије, a последње осигурање је било на подручју општина АП Косовo и Метохијa:

  • Призрен, Сува Река, Ораховац, Гора, Опоље, Пећ, Клина, Дечани, Ђаковица и Исток, Гњилане, Косовска Каменица, Витина, Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.

Подели

<