Ранилуг

Адреса
Ранилуг б.б. (38267)
Телефон
017/407-726

 

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању привремене надлежности Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини и Филијале Косовска Митровица за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и финансијско-рачуноводствено пословање, која је ступила на снагу 1. јула 2021. године, утврђује се привремена надлежност до стварања услова за редовно функционисање организационих јединица Фонда на подручју АП Косово и Метохија, у складу са Статутом и општим актима Фонда.

Канцеларија у Ранилугу надлежна је за административне и друге послове у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и лица са подручја општина:

  • Гњилане, Косовска Каменица, Витина и Ново Брдо.

Подели

<