Русија

ПЕНСИОНН6IИ ФОНД РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ,

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО НОВГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

УЛ. ЗЕЛИНСКОГО Д.9Б, 173016, Г.ВЕЛИКИИ НОВГОРОД

www.sfr.gov.ru

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ РУСКЕ ПЕНЗИЈЕ

У складу са споразумом о социјалном осигурању потписаним између Републике Србије и Руске Федерације, корисници руске пензије са пребивалиштем у Србији имају обавезу да четири пута годишње достављају потврде о животу.

Како би се Ваша Потврда о животу обрадила и доставила Пензијском фонду Руске Федерације у складу са датумима утврђеним Споразумом (до 1. марта, до 1. јуна, до 1. септембра и до 1. децембра), оверу Потврде о животу обавите у организационим јединицама Фонда (филијалама, службама филијала или испоставама), следећом динамиком:

  • од 1. марта до 15. маја - за доставу 1. јуна Пензијском фонду Руске Федерације,
  • од 1. јуна до 15. августа - за доставу 1. септембра Пензијском фонду Руске Федерације,
  • од 1. септембра до 15. новембра - за доставу 1. децембра Пензијском фонду Руске Федерације,
  • од 1. децембра до 15. фебруара - за доставу 1. марта Пензијском фонду Руске Федерације.

Молимо кориснике да поштују уговорену динамику и благовремено оверавају Потврде.

Потврда o животу (pdf)

Подели

<