Бање

Бање Адреса Е-пошта Сајт Телефон
Институт за лечење и рехабилитацију реуматичних и кардиоваскуларних болести, Нишка бања Српских јунака 2,18205 Нишка Бања marketing.sluzba@radonnb.co.rs https://radonnb.co.rs 018/502-010
Луковска бања 18437 Луковска бања info@lukovskabanja.com https://lukovskabanja.com 027/385-999
Специјална болница "Русанда", Мелeнци Бања Русанда бб, 
23270 Меленци
prijem@banjarusanda.rs https://banjarusanda.rs 023/315-0409
Специјална болница "Сокобања", Сокобања Војводе Мишића 48,
18230 Сокобања
sokobolnica@mts.rs https://soko-banja.rs 018/830-144
Специјална болница за лечење и рехабилитацију болести органа за варење и шећерне болести, Врњачка Бања Цара Душана 3,
 36210 Врњачка Бања
rezervacije@vrnjcispa.rs https://vrnjcispa.rs 036/618-860
Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар Бањски пут бб,36300 Нови Пазар npbanja@ptt.rs https://npbanja.com 020/372-166
Специјална болница за рехабилитацију ''Пролом бања'', Пролом бања 18433 Пролом Бања info@prolombanja.com https://prolombanja.com 027/8388-111
Специјална болница за рехабилитацију "Агенс", Матарушка бања Жичка бб,
36201 Матарушка Бања
agens@agensmb.rs https://agensmb.rs 036/5411-039
Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа  Народни парк бб,24420 Бања Кањижа office@banja-kanjiza.com https://banja-kanjiza.com 024/4875-163
Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка бања Бујановачка бања бб,
17520 Бујановац
sbbujanovackabanja@gmail.com 017/7653-459
Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска бања Краља Милана 16,16246 Сијаринска Бања gejzer.mar@gmail.com https://gejzer.rs 016/895-153
Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин Пригревачка бб
25260 Апатин
office@banja-junakovic.rs https://banja-junakovic.rs 025/772-311
Специјална болница за рехабилитацију "Термал", Врдник Карађорђева 6,22408 Врдник termalrec@ptt.rs https://termal-vrdnik.com 069/755-727
Специјална болница за рехабилитацију „Атомска бања“, Горња Трепча Горња Трепча бб,
32215 Горња Трепча
recepcija@atomskabanja.com https://atomskabanjagornjatrepca.rs 032/822-100
Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача Парк 4,
15316 Бања Ковиљача
info@banjakoviljaca.rs https://banjakoviljaca.rs 015/895-210
Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица 13. септембар 78
32250 Ивањица
sekretar@zavodivanjica.rs https://sbivanjica.rs 032/661-690
Специјална болница за рехабилитацију, Рибарска бања 37205 Рибарска Бања ribarskabanja@yahoo.com https://ribarskabanja.rs 037/865-270
Специјална болница зарехабилитацију ''Бањица'', Сокобања Милутина Пејовића 40,
18320 Соко Бања
komercijala@banjica.co.rs https://banjica.co.rs 018/830-242
Специјална болница зарехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања Бањски трг 12,
19228 Зајечар
dinamika@gamzigradskabanja.org.rs https://gamzigradskabanja.org.rs 019/450-447
Специјална болница зарехабилитацију дегенеративног реуматизма и посттрауматских стања, Врањска бања Краља Петра I Ослободиоца 7,
17541 Врањска Бања
vranjska_banja@ptt.rs https://vranjskabanja.co.rs 017/546-428

Подели

<