Пензионерски домови

Место WWW Адреса Телефон/Факс Тип
 Апатин domapatin.rs  25260 Београдска 1 025/773-355; 773-139 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Блаце  18420 Браће Вуксановић б.б. 027/371-042; 371-317 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Брус  37220 Краља Петра I 8 037/827-750 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Димитровград domdimitrovgrad.co.rs  18320 Иве Андрића 38 010/360-429; 361-793 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Крупањ  15314 Владе Зечевића 65 015/7582-552 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Кула     domzastarekula.com  25230 Маршала Тита 99 025/728-150; 720-650 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Кучево  12240 Браће Ивковић б.б. 012/852-369; 852-168 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Мол        dommol.org.rs  24435 ЈНА 105 024/861-532; 862-157 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Нови Кнежевац  23330 Светог Саве 1 0230/81-822 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Пожега  31210 Болничка б.б. 031/816-474; 812-572 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
 Прокупље     domstarih.com 18400 Арсенија Чарнојевића 51 027/324-437; 321-116 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Смедерево domsd.org.rs  11300 Старца Вујадина 68 026/4621-248; 4621-645 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
 Сурдулица domsurdulica.com  17530 Српских владара б.б. 017/813-577; 813-853 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Алибунар 26310 Жарка Зрењанина 18 013/641-144 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
Нови Пазар 36300 Стевана Немање 198 020/433-500 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ
Ужице 31000 Златиборска б.б. 031/3522-590; 512-340 ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ

Подели

<