Циљеви Фонда остварени у планским оквирима

Image

29. 5. 2024. Управни одбор РФ ПИО, на седници одржаној 29. маја, усвојио је Извештај о раду Фонда за 2023. годину, као и Извештај о финансијском пословању РФ ПИО за 2023. годину.

Како је у излагању рекао др Александар Милошевић, заменик директора РФ ПИО, рад Фонда у 2023. години одвијао се у складу са прописима из области пензијског и инвалидског осигурања, Стратешким планом Фонда за период 2021-2023. године, усвојеним Програмом рада и Финансијским планом Фонда за 2023. годину.

  • У протеклој години спровођене су активности на повећању ажурности и ефикасности у раду, на континуираном подизању квалитета у пружању услуга осигураницима и корисницима права путем правовременог и законитог извршавања редовних послова, унапређења информационог система Фонда и повећања његове сигурности, као и информисањем грађана о правима из ПИО – рекао је др Милошевић.

Говорећи о најважнијим показатељима рада Фонда у 2023. години, он је истакао да су планиране активности и циљеви Фонда остварени у оквирима планираних прихода и расхода који су утврђени Финансијским планом за 2023. годину. Приходи од доприноса су остварили учешће од 79 одсто, док трансфери из буџета чине 19,9 процената. Остварени приходи и примања виши су од извршених расхода и издатака за 1,2 милијарде динара.

  • Исплата права из пензијског и инвалидског осигурања вршена је редовно, пензије и накнаде корисника од исплате за јануар 2023. године увећане су за 12,1 одсто и додатно од исплате за октобар 2023. године за 5,5 одсто, а свим корисницима је у новембру исплаћена једнократна новчана помоћ у висини од 20.000 динара – казао је др Александар Милошевић.

Он је навео да је током 2023. године Фонду поднето више од 2,5 милиона различитих захтева, као и да је током прошле године за календарску 2022. годину из преузетих појединачних пореских пријава електронски генерисано више од три милиона пријава е-М4.

Презентујући Извештај о финансијском пословању за претходну годину, директорка Сектора за финансијске послове, Бојана Поповић, навела је да је првобитним Финансијским планом Фонда за 2023. годину укупан буџет утврђен у износу од 899,5 милијарди динара и обезбеђена су сва средства за обављање послова из надлежности Републичког фонда ПИО. Планирано је редовно усклађивање пензија од 12,1 одсто од исплате за јануар 2023. године. За кориснике чија висина пензије износи до 48.927,15 динара након усклађивања висине пензије, обезбеђена су средства и исплаћиван је и новчани износ као увећање уз пензију.

  • Првим ребалансом Финансијског плана, који је усвојен крајем августа 2023. године, обезбеђена су средства за додатно усклађивање пензија и накнада у висини од 5,5 одсто од исплате права за октобар, а укупан буџет Фонда повећан је на 911,4 милијарде динара. Корисницима су за 2023. годину примања увећана укупно за 18,3 процента, а новчани износ као увећање уз пензију се од октобарске исплате исплаћивао корисницима чија висина пензије износи до 51.618,14 динара – навела је Бојана Поповић.

Другим ребалансом Финансијског плана обезбеђена су средства за исплату једнократне новчане помоћи корисницима у висини од 20.000 динара почев од 30. новембра 2023, као и средства за реализацију великог пројекта који је отпочео претходне године – Пензионерска картица нове генерације.

  • Укупни приходи и примања Фонда у 2023. години остварени су у износу од 944,3 милијарде динара. Приходи од доприноса су, и након усвојеног ребаланса, били виши од планираног. У односу на 2022. годину, остварени доприноси су виши за 10,3 одсто, односно 68,8 милијарди динара, што је значајан раст имајући у виду да је стопа доприноса за ПИО од 1. јануара 2023. године смањена са 25 на 24 процента. Учешће трансфера из буџета у финансирању Фонда смањено је са првобитно планираних 20,6 на 19,9 одсто. Када би се изузела разлика која је надокнађена за исплату једнократне помоћи корисницима, трансфери из буџета би спали на 13,5 процената – објаснила је Бојана Поповић.

Укупни расходи и издаци Фонда у 2023. години извршени у износу од 943,1 милијарду динара. Од тога је за права из ПИО утрошено 917,9 милијарди динара, а у односу на 2022. ови расходи су виши за 20,4 одсто.

У 2023. години остварени приходи и примања виши су од извршених расхода и издатака за 1,2  милијарде динара.

  • Резултат пословања Фонда у 2023. години дао је могућност да се пензије нашим корисницима ускладе по формули која је најповољнија за њих – закључила је Бојана Поповић.
Image
Image

Подели

<