Архива Гласа осигураника

2023. година

Број 1/23, од 31. 1. 2023. (pdf.) Број 2/23, од 28. 2. 2023. (pdf.)
Број 3/23, од 31. 3. 2023. (pdf)  Број 4/23, од 30. 4. 2023. (pdf) 
Број 5/23, од 31. 5. 2023. (pdf)  Број 6/23, од 30. 6. 2023. (pdf)  
Број 7/23, од 31. 7. 2023. (pdf)  Број 8/23, од 31. 8. 2023. (pdf) 
Број 9/23, од 30. 9. 2023. (pdf)  Број 10/23, од 31. 10. 2023. (pdf) 
Број 11/23, од 30. 11. 2023. (pdf)  Број 12/23, од 31. 12. 2023. (pdf) 

 

2022. година

Број 1/22, од 31. 1. 2022. (pdf.) Број 2/22, од 28. 2. 2022. (pdf.)
Број 3/22, од 31. 3. 2022. (pdf)  Број 4/22, од 30. 4. 2022. (pdf) 
Број 5/22, од 31. 5. 2022. (pdf)  Број 6/22, од 30. 6. 2022. (pdf)  
Број 7/22, од 31. 7. 2022. (pdf)  Број 8/22, од 31. 8. 2022. (pdf) 
Број 9/22, од 30. 9. 2022. (pdf)  Број 10/22, од 31. 10. 2022. (pdf) 
Број 11/22, од 30. 11. 2022. (pdf)  Број 12/22, од 31. 12. 2022. (pdf) 

 

2021. година

Број 1/21, од 31. 1. 2021. (pdf.) Број 2/21, од 28. 2. 2021. (pdf.)
Број 3/21, од 31. 3. 2021. (pdf)  Број 4/21, од 30. 4. 2021. (pdf) 
Број 5/21, од 31. 5. 2021. (pdf)  Број 6/21, од 30. 6. 2021. (pdf)  
Број 7/21, од 31. 7. 2021. (pdf)  Број 8/21, од 31. 8. 2021. (pdf) 
Број 9/21, од 30. 9. 2021. (pdf)  Број 10/21, од 31. 10. 2021. (pdf) 
Број 11/21, од 30. 11. 2021. (pdf)  Број 12/21, од 31. 12. 2021. (pdf) 

 

2020. година

Број 1/20, од 31. 1. 2020. (pdf.) Број 2/20, од 29. 2. 2020. (pdf.)
Број 9/20, од 30. 9. 2020. (pdf)  Број 10/20, од 31. 10. 2020. (pdf) 
Број 11/20, од 30. 11. 2020. (pdf)  Број 12/20, од 31. 12. 2020. (pdf) 

 

2019. година

Број 1/19, од 31. 1. 2019. (pdf.) Број 2/19, од 28. 2. 2019. (pdf.)
Број 3/19, од 31. 3. 2019. (pdf)  Број 4/19, од 30. 4. 2019. (pdf) 
Број 5/19, од 31. 5. 2019. (pdf)  Број 6/19, од 30. 6. 2019. (pdf)  
Број 7/19, од 31. 7. 2019. (pdf)  Број 8/19, од 31. 8. 2019. (pdf) 
Број 9/19, од 30. 9. 2019. (pdf)  Број 10/19, од 31. 10. 2019. (pdf) 
Број 11/19, од 30. 11. 2019. (pdf)  Број 12/19, од 31. 12. 2019. (pdf) 

 

2018. година

Број 1/18, од 31. 1. 2018. (pdf.) Број 2/18, од 28. 2. 2018. (pdf.)
Број 3/18, од 31. 3. 2018. (pdf)  Број 4/18, од 30. 4. 2018. (pdf) 
Број 5/18, од 31. 5. 2018. (pdf)  Број 6/18, од 30. 6. 2018. (pdf)  
Број 7/18, од 31. 7. 2018. (pdf)  Број 8/18, од 31. 8. 2018. (pdf) 
Број 9/18, од 30. 9. 2018. (pdf)  Број 10/18, од 31. 10. 2018. (pdf) 
Број 11/18, од 30. 11. 2018. (pdf)  Број 12/18, од 31. 12. 2018. (pdf) 

 

2017. година

Број 1/17, од 31. 1. 2017. (pdf)  Број 2/17, од 1. 3. 2017. (pdf)
Број 3/17, од 31. 3. 2017. (pdf)  Број 4/17, од 30. 4. 2017. (pdf) 
Број 5/17, од 31. 5. 2017. (pdf)  Број 6/17, од 30. 6. 2017. (pdf)
Број 7/17, од 31. 7. 2017. (pdf) Број 8/17, од 31. 8. 2017. (pdf)
Број 9/17, од 30. 9. 2017. (pdf) Број 10/17, од 31. 10. 2017. (pdf)
Број 11/17, од 30. 11. 2017. (pdf) Број 12/17, од 31. 12. 2017. (pdf)

 

2016. година

Број 1/16, од 31. 1. 2016. (pdf) Број 2/16, од 29. 2. 2016. (pdf)
Број 3/16, од 31. 3. 2016. (pdf) Број 4/16, од 30. 4. 2016. (pdf)
Број 5/16, од 31. 5. 2016. (pdf) Број 6/16, од 30. 6. 2016. (pdf)
Број 7/16, од 31. 7. 2016. (pdf) Број 8/16, од 31. 8. 2016. (pdf)
Број 9/16, од 30. 9. 2016. (pdf) Број 10/16, од 31. 10. 2016. (pdf)
Број 11/16, од 30. 11. 2016. (pdf) Број 12/16, од 31. 12. 2016. (pdf)

 

2015. година

Број 1/15, од 31. 1. 2015. (pdf) Број 2/15, од 28. 2. 2015. (pdf)
Број 3/15, од 31. 3. 2015. (pdf) Број 4/15, од 30. 4. 2015. (pdf)
Број 5/15, од 31. 5. 2015. (pdf) Број 6/15, од 1. 7. 2015. (pdf)
Број 7/15, од 31. 7. 2015. (pdf) Број 8/15, од 31. 8. 2015. (pdf)
Број 9/15, од 30. 9. 2015. (pdf) Број 10/15, од 31. 10. 2015. (pdf)
Број 11/15, од 30. 11. 2015. (pdf) Број 12/15, од 31. 12. 2015. (pdf)

 

2014. година

Број 1/14, од 15. 1. 2014. (pdf) Број 2/14, од 31. 1. 2014. (pdf)
Број 3/14, од 1. 3. 2014. (pdf) Број 4/14, од 31. 3. 2014. (pdf)
Број 5/14, од 30. 4. 2014. (pdf) Број 6/14, од 31. 5. 2014. (pdf)
Број 7/14, од 30. 6. 2014. (pdf) Број 8/14, од 31. 7. 2014. (pdf)
Број 9/14, од 31. 8. 2014. (pdf) Број 10/14, од 30. 9. 2014. (pdf)
Број 11/14, од 31. 10. 2014. (pdf) Број 12/14, од 30. 11. 2014. (pdf)
Број 13/14, од 31. 12. 2014. (pdf)  

 

2013. година

Број 1/13, од 15. 1. 2013.(pdf) Број 2/13 од 31. 1. 2013.(pdf)
Број 3/13, од 15. 2. 2013.(pdf) Број 4/13, од 28. 2. 2013.(pdf)
Број 5/13, од 15. 3. 2013.(pdf) Број 6/13, од 31. 3. 2013.(pdf)
Број 7/13, од 15. 4. 2013.(pdf) Број 8/13, од 30. 4. 2013.(pdf)
Број 9/13, од 15. 5. 2013.(pdf) Број 10/13, од 31. 5. 2013.(pdf)
Број 11/13, од 15. 6. 2013.(pdf) Број 12/13, од 30. 6. 2013.(pdf)
Број 13/13, од 15. 7. 2013.(pdf) Број 14/13, од 31. 7. 2013.(pdf)
Број 15/13, од 15. 8. 2013.(pdf) Број 16/13, од 31. 8. 2013.(pdf)
Број 17/13, од 15. 9. 2013.(pdf) Број 18/13, од 30. 9. 2013.(pdf)
Број 19/13, од 15. 10. 2013.(pdf) Број 20/13, од 31. 10. 2013.(pdf)
Број 21/13, од 15. 11. 2013.(pdf) Број 22/13, од 30. 11. 2013.(pdf)
Број 23/13, од 15. 12. 2013.(pdf) Број 24/13, од 31. 12. 2013.(pdf)

 

2012. година

Број 1/12, од 15. 1. 2012.(pdf) Број 2/12, од 31. 1. 2012.(pdf)
Број 3/12, од 15. 2. 2012.(pdf) Број 4/12, од 28. 2. 2012.(pdf)
Број 5/12, од 15. 3. 2012.(pdf) Број 6/12, од 31. 3. 2012.(pdf)
Број 7/12, од 15. 4. 2012.(pdf) Број 8/12, од 30. 4. 2012.(pdf)
Број 9/12, од 15. 5. 2012.(pdf) Број 10/12, од 31. 5. 2012.(pdf)
Број 11/12, од 15. 6. 2012.(pdf) Број 12/12, од 30. 6. 2012.(pdf)
Број 13/12, од 15. 7. 2012.(pdf) Број 14/12, од 31. 7. 2012.(pdf)
Број 15/12, од 15. 8. 2012.(pdf) Број 16/12, од 31. 8. 2012.(pdf)
Број 17/12, од 15. 9. 2012.(pdf) Број 18/12, од 30. 9. 2012.(pdf)
Број 19/12, од 15. 10. 2012.(pdf) Број 20/12, од 31. 10. 2012.(pdf)
Број 21/12, од 15. 11. 2012.(pdf) Број 22/12, од 30. 11. 2012.(pdf)
Број 23/12, од 15. 12. 2012.(pdf) Број 24/12, од 31. 12. 2012.(pdf)

 

2011. година

Број 1/11, од 15. 1. 2011.(pdf) Број 2/11, од 31. 1. 2011.(pdf)
Број 3/11, од 15. 2. 2011.(pdf) Број 4/11, од 28. 2. 2011.(pdf)
Број 5/11, од 15. 3. 2011.(pdf) Број 6/11, од 31. 3. 2011.(pdf)
Број 7/11, од 15. 4. 2011.(pdf) Број 8/11, од 30. 4. 2011.(pdf)
Број 9/11, од 15. 5. 2011.(pdf) Број 10/11, од 31. 5. 2011.(pdf)
Број 11/11, од 15. 6. 2011.(pdf) Број 12/11, од 30. 6. 2011.(pdf)
Број 13/11, од 15. 7. 2011.(pdf) Број 14/11, од 31. 7. 2011.(pdf)
Број 15/11, од 15. 8. 2011.(pdf) Број 16/11, од 31. 8. 2011.(pdf)
Број 17/11, од 15. 9. 2011.(pdf) Број 18/11, од 30. 9. 2011.(pdf)
Број 19/11, од 15. 10. 2011.(pdf) Број 20/11, од 31. 10. 2011.(pdf)
Број 21/11, од 15. 11. 2011.(pdf) Број 22/11, од 30. 11. 2011.(pdf)
Број 23/11, од 15. 12. 2011.(pdf) Број 24/11, од 31. 12. 2011.(pdf)

 

2010. година

Број 1/10, od 15.1.2010.(pdf) Број 13/10, od 15.7.2010.(pdf)
Број 2/10, od 31.1.2010.(pdf) Број 14/10, od 31.7.2010.(pdf)
Број 3/10, od 15.2.2010.(pdf) Број 15/10, od 15.8.2010.(pdf)
Број 4/10, od 28.2.2010.(pdf) Број 16/10, od 31.8.2010.(pdf)
Број 5/10, od 15.3.2010.(pdf) Број 17/10, od 15.9.2010.(pdf)
Број 6/10, od 31.3.2010.(pdf) Број 18/10, od 30.9.2010.(pdf)
Број 7/10, od 15.4.2010.(pdf) Број 19/10, od15.10.2010.(pdf)
Број 8/10, od 30.4.2010.(pdf) Број 20/10, od31.10.2010.(pdf)
Број 9/10, od 15.5.2010.(pdf) Број 21/10, od 15.11.2010.(pdf)
Број 10/10, od 31.5.2010.(pdf) Број 22/10, od30.11.2010.(pdf)
Број 11/10, od 15.6.2010.(pdf) Број 23/10, od15.12.2010.(pdf)
Број 12/10, od 30.6.2010.(pdf) Број 24/10, od31.12.2010.(pdf)

 

2009. година

Број 1/09, od 15.1.2009.(pdf) Број 13/09, od 15.7.2009.(pdf)
Број 2/09, od 31.1.2009.(pdf) Број 14/09, od 31.7.2009.(pdf)
Број 3/09, od 15.2.2009.(pdf) Број 15/09, od 15.8.2009.(pdf)
Број 4/09, od 28.2.2009.(pdf) Број 16/09, od 31.8.2009.(pdf)
Број 5/09, od 15.3.2009.(pdf) Број 17/09, od 15.9.2009.(pdf)
Број 6/09, od 31.3.2009.(pdf) Број 18/09, od 30.9.2009.(pdf)
Број 7/09, od 15.4.2009.(pdf) Број 19/09, od 15.10.2009.(pdf)
Број 8/09, od 30.4.2009.(pdf) Број 20/09, od 31.10.2009.(pdf)
Број 9/09, od 15.5.2009.(pdf) Број 21/09, od 15.11.2009.(pdf)
Број 10/09, od 31.5.2009.(pdf) Број 22/09, od 30.11.2009.(pdf)
Број 11/09, od 15.6.2009.(pdf) Број 23/09, od 15.12.2009.(pdf)
Број 12/09, od 30.6.2009.(pdf) Број 24/09, od 25.12.2009.(pdf)

 

2008. година

Број 1/08, od 15.1.2008.(pdf) Број 13/08, od 15.7.2008.(pdf)
Број 2/08, od 31.1.2008.(pdf) Број 14/08, od 31.7.2008.(pdf)
Број 3/08, od 14.2.2008.(pdf) Број 15/08, od 15.8.2008.(pdf)
Број 4/08, od 29.2.2008.(pdf) Број 16/08, od 31.8.2008.(pdf)
Број 5/08, od 15.3.2008.(pdf) Број 17/08, od 15.9.2008.(pdf)
Број 6/08, od 31.3.2008.(pdf) Број 18/08, od 30.9.2008.(pdf)
Број 7/08, od 15.4.2008.(pdf) Број 19/08, od 15.10.2008.(pdf)
Број 8/08, od 30.4.2008.(pdf) Број 20/08, od 31.10.2008.(pdf)
Број 9/08, od 15.5.2008.(pdf) Број 21/08, od 15.11.2008.(pdf)
Број 10/08, od 31.5.2008.(pdf) Број 22/08, od 30.11.2008.(pdf)
Број 11/08, od 15.6.2008.(pdf) Број 23/08, od 15.12.2008.(pdf)
Број 12/08, od 30.6.2008.(pdf) Број 24/08, od 31.12.2008.(pdf)

 

2007. година

Број 22/07, od 22.11.2007.(pdf)
Број 23/07, od 6.12.2007.(pdf)
Број 24/07, od 20.12.2007.(pdf)

Подели

<